top of page

חברת דינמיקלאס מתמחה בהקמת מרחבי למידה חדשניים מבוססי פתרונות אינטראקטיביים המשלבים תנועה, משחק וטכנולוגיה ומתאימים לסביבה העכשווית של דור הדיגיטל.

מוצרינו מותקנים ברחבי העולם, משולבים במוסדות אקדמיים, גני ילדים, בתי ספר מוזיאונים ומרכזים קהילתיים ומסייעים לביסוס נתיבים פדגוגיים חדשניים.

IMG-1773.jpg

מרחב למידה חדשני כמאיץ פדגוגי 

עולם החינוך מושפע באופן עמוק מהמציאות החיצונית, החברתית והטכנולוגית, בתוכה הוא פועל. מרחבי הלמידה שלנו פותחו ע"י אנשי חינוך, פסיכולוגיה ומדע ונועדו לסייע למערכת החינוך להתמודד עם אתגרי המציאות המשתנה תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות.

 

מוצרינו האינטראקטיביים משלבים מגוון אלמנטים ממודלים חינוכיים חדישים, מאפשרים למורים להגיב טוב יותר להטרוגניות בכיתה וכן מספקים לתלמידים חווית למידה משמעותית תוך העצמת כישורי השיתופיות, היצירתיות והסקרנות.

"החינוך היעיל ביותר הוא לתת לילד לשחק בדברים נפלאים" (אפלטון)

המשחק הוא כלי דידקטי משמעותי - למידה תוך כדי משחק משפרת את יכולות החשיבה, הדמיון והיצירתיות ומאפשרת פיתוח קשת רחבה של מיומנויות חברתיות ותקשורתיות.

 

המורה משלב במשחק מטרות לימודיות-חינוכיות, הילד אינו חושב על מטרות אלה במהלך המשחק והתוכן הלימודי נקלט באופן סמוי, כך שמטרותיו של המורה מושגות בדרך נעימה ועקיפה. 

 

למידה מבוססת תנועה הוכחה כיעילה יותר ומסייעת לשלב אימון גופני כחלק טבעי משגרת היום.

IMG-1150.jpg
bottom of page