top of page
IMG_0026.JPG

מרחב למידה אינטראקטיבי - ActiveFloor

המערכת מייצרת משטח למידה דינאמי מבוסס טכנולוגיה אינטראקטיבית חדשנית. על גבי המשטח הנבחר, רצפה, קיר או שולחן, מוקרנים תכני למידה בצורת משחקים שונים אשר פותחו ע"י אנשי חינוך ומדע. התלמידים נעים במרחב המשחק המגיב לתנועות הגוף שלהם באמצעות חיישני זיהוי תנועה.

interaktiv_leg.jpg
IMG-1773.jpg

"החינוך היעיל ביותר הוא לתת לילד לשחק בדברים נפלאים" אפלטון

המשחק הוא כלי דידקטי משמעותי - למידה תוך כדי משחק משפרת את יכולות החשיבה, הדמיון והיצירתיות ומאפשרת פיתוח קשת רחבה של מיומנויות חברתיות ותקשורתיות.

 

המורה משלב במשחק מטרות לימודיות-חינוכיות, הילד אינו חושב על מטרות אלה במהלך המשחק והתוכן הלימודי נקלט באופן סמוי, כך שמטרותיו של המורה מושגות בדרך נעימה ועקיפה.

הירוק 2.jpg

המערכת מכילה מגוון תכני למידה מובנים במקצועות ליבה כמו שפות, מתמטיקה וגיאוגרפיה, בנוסף יכולים המורים או התלמידים ליצור תוכן חינוכי בעצמם ולהקרינו במרחב הלמידה. באמצעות פלטפורמה גלובאלית ניתן לשתף את התוכן ולהשתמש בתכנים לימודיים המיוצרים על ידי מסגרות חינוכיות מכל העולם.

פורטל תוכן מבוסס ענן

התכנים הלימודיים מנוהלים באמצעות פלטפורמה מבוססת ענן המאפשרת שליטה מרחוק על המרחב האינטראקטיבי מכל מחשב או טאבלט.

interaktivt_gulv_web_system-1-1030x655.p

כולם יכולים ליצור משחקי למידה!

עם גישה אישית מרחוק באמצעות שם משתמש וסיסמא למערכת ניהול התכנים, תוך דקות בודדות כל אחד יכול ליצור משחק לימודי אינטראקטיבי משל עצמו!

 

המשתמש מחליט לאיזו תכנית לימודים, נושא חינוכי וגיל המשחק שיצר מיועד, באפשרותו לשתף את התוכן עם מסגרות חינוכיות אחרות מכל העולם ולקחת חלק פעיל ברשת חברתית חינוכית.

המשחק יוקרן במרחב האינטראקטיבי על גבי רצפה, קיר או שולחן.

מגוון רחב של תכנים חינוכיים

bottom of page